Välkommen

Mörrumsån

Välkommen!

Petras Läs- och Skrivutredningar är en privat logopedtjänst som ligger i natursköna Mörrum i Blekinge. Jag startade 2015-01-01 och erbjuder en komplett logopedutredning inom Dyslexi och Dyskalkyli. Jag erbjuder utredningar till elever som går i grundskolan och gymnasiet både inom läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi och inom räknesvårigheter/Dyskalkyli. Jag kan även erbjuda vuxna att få en Dyskalkyliutredning. Jag är legitimerad av Socialstyrelsen och kan därmed utfärda giltiga intyg gentemot olika myndigheter till exempel försäkringsbolag och inför högskola, högskoleprov och körkort.

Petra Kinder Läs- och Skrivutredningar är godkänd för F-skatt och patientförsäkring är tecknat via Länsförsäkringar.

 

Utreder Dyslexi och Dyskalkyli